نام واحد : بافت محبوب یزدسهامی خاص

نام محصول : انواع پتوسیلک

 • سریال مجوز : 3400232
 • شماره مجوز : 87/55
 • تاریخ مجوز : 24/02/1387
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 600,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%