نام واحد : ریسندگی هادی یزد

نام محصول : ریسندگی نخ پتو

 • سریال مجوز : 3400249
 • شماره مجوز : 41/69
 • تاریخ مجوز : 01/09/1369
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%