نام واحد : تعاونی تولید پوشاک زیبا دوزان نرگس

نام محصول : لباس کار

 • سریال مجوز : 2021222
 • شماره مجوز : 23896
 • تاریخ مجوز : 07/11/1389
 • کد محصول : 18101231
 • شرح محصول : لباس کار
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%