نام واحد : علی بمان سلطانی گردفرامرزی پدر:محمد-ش.ش6

نام محصول : پتوی خام

 • سریال مجوز : 3400252
 • شماره مجوز : Oct-68
 • تاریخ مجوز : 30/08/1368
 • کد محصول : 17211112
 • شرح محصول : پتو نمدی
 • ظرفیت : 36,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%