نام واحد : بافندگی زیبابافان

نام محصول : انواع پتو

 • سریال مجوز : 3400255
 • شماره مجوز : 52/70
 • تاریخ مجوز : 21/08/1370
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 42,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%