نام واحد : ریسندگی وبافندگی یزدکویر

نام محصول : نخ پتو

 • سریال مجوز : 3400268
 • شماره مجوز : 84/211
 • تاریخ مجوز : 16/09/1384
 • کد محصول : 17111337
 • شرح محصول : نخ پتو
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%