نام واحد : زینب روشنی

نام محصول : مقنعه

 • سریال مجوز : 1406510
 • شماره مجوز : 122/14629
 • تاریخ مجوز : 17/11/1389
 • کد محصول : 18101263
 • شرح محصول : مقنعه
 • ظرفیت : 3,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%