نام واحد : امیر حسین کامیاب

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 3012404
 • شماره مجوز : 8510
 • تاریخ مجوز : 14/05/1382
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%