نام واحد : صنعت سرای ساحل تعاونی تولیدی ماهان

نام محصول : انواع شوروترشی

 • سریال مجوز : 1752525
 • شماره مجوز : 68868
 • تاریخ مجوز : 24/10/1375
 • کد محصول : 15131240
 • شرح محصول : بسته بندی شوروترشی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%