نام واحد : نوشانوش طبرستانس خ

نام محصول : نوشابه های غیرالکلی

 • سریال مجوز : 3013552
 • شماره مجوز : 4484
 • تاریخ مجوز : 09/03/1383
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 100,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%