نام واحد : نان تهران محمد قاسم مهدی امیر یاوری

نام محصول : نان قندی - روغنی

 • سریال مجوز : 1752536
 • شماره مجوز : 45789
 • تاریخ مجوز : 12/10/1363
 • کد محصول : 15411121
 • شرح محصول : نان قندی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%