نام واحد : نوروک

نام محصول : آردسوخاری

 • سریال مجوز : 1752538
 • شماره مجوز : 343495
 • تاریخ مجوز : 12/12/1353
 • کد محصول : 15311642
 • شرح محصول : پودر سوخاری
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%