نام واحد : محمد صادق جدید گودینی

نام محصول : خاک رس خردایش (دانه بندی)شده

 • سریال مجوز : 350174000000
 • شماره مجوز : 25302/94
 • تاریخ مجوز : 01/10/1394
 • کد محصول : 1410412399
 • شرح محصول : خاک رس خردایش (دانه بندی)شده
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%