نام واحد : افشرده مارچوبه آپادانا س خ

نام محصول : کنسانتره میوه جات

 • سریال مجوز : 3013893
 • شماره مجوز : 9625
 • تاریخ مجوز : 17/05/1383
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%