نام واحد : فراورده های غذایی نارنجستان کاسپین

 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • نشانی شرکت : نور روبروی...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نور
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شاپور تاج علی آبادی طیبی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سوسیس وکالباس

 • سریال مجوز : 3014052
 • شماره مجوز : 11594
 • تاریخ مجوز : 11/06/1383
 • کد محصول : 15111410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%