نام واحد : بطری سازان پارس

نام محصول : پنیرسفیدایرانی

 • سریال مجوز : 3014154
 • شماره مجوز : 13070
 • تاریخ مجوز : 01/07/1383
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%