نام واحد : آمل به دانه طبرستان س خ

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 3014667
 • شماره مجوز : 22206
 • تاریخ مجوز : 16/10/1383
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 32,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%