نام واحد : کشت و صنعت ماریان - چاشنی

نام محصول : کنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 1752819
 • شماره مجوز : 72488
 • تاریخ مجوز : 13/12/1375
 • کد محصول : 15491520
 • شرح محصول : کنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 1,860 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%