نام واحد : شرکت شیمیایی پودر صنعت آپادانا

نام محصول : تالک

 • سریال مجوز : 1790227
 • شماره مجوز : 41550
 • تاریخ مجوز : 25/11/1390
 • کد محصول : 14291311
 • شرح محصول : تالک
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%