نام واحد : مسعود تقوی سنگدهی

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 3015007
 • شماره مجوز : 27079
 • تاریخ مجوز : 16/12/1383
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%