نام واحد : تعاونی تولیدی رفاه اندیشان خزر

نام محصول : شربت پرتقال از کنسانتره

 • سریال مجوز : 3015069
 • شماره مجوز : 28049
 • تاریخ مجوز : 25/12/1383
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%