نام واحد : بازرگانی مواد غذائی شکلی

نام محصول : بسته بندی کره

 • سریال مجوز : 1753000
 • شماره مجوز : 36431
 • تاریخ مجوز : 28/10/1392
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%