نام واحد : کامه افرندصنایع غذایی نوشه تاو

نام محصول : انواع تافی

 • سریال مجوز : 1753080
 • شماره مجوز : 41803
 • تاریخ مجوز : 11/11/1376
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%