نام واحد : عبداله ومحمداسماعیل احمدی

نام محصول : قندکله بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1753177
 • شماره مجوز : 23827
 • تاریخ مجوز : 16/03/1384
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 3,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%