نام واحد : تعاونی آبمعدنی چهل چشمه کندوان

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : چالوس روستای...
 • تلفن شرکت : *******191جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چالوس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد تقی اسکندری کوهستانی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 3015389
 • شماره مجوز : 701/4266
 • تاریخ مجوز : 31/02/1384
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 63,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%