نام واحد : نشاسته گل گندم اشتهارد

نام محصول : نشاسته صنعتی

 • سریال مجوز : 1753390
 • شماره مجوز : 32269
 • تاریخ مجوز : 14/08/1380
 • کد محصول : 15321130
 • شرح محصول : نشاسته ازسایردانه ها
 • ظرفیت : 1,430 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%