نام واحد : گواران گل

نام محصول : بکینگ پودر

 • سریال مجوز : 1753391
 • شماره مجوز : 64644
 • تاریخ مجوز : 28/08/1375
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 935 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%