نام واحد : پری صنم اسدی گلوگاهی

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 3015410
 • شماره مجوز : 4385
 • تاریخ مجوز : 01/03/1384
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%