نام واحد : کیمیا دانه قشم

نام محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران

 • سریال مجوز : 200412000000
 • شماره مجوز : 95/4057
 • تاریخ مجوز : 15/08/1395
 • کد محصول : 7495312329
 • شرح محصول : بسته بندی سرگل و گل زعفران
 • ظرفیت : 50 کیلوگرم
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -113
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%