نام واحد : امیر حسین کامیاب

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 3015417
 • شماره مجوز : 4487
 • تاریخ مجوز : 02/03/1384
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%