نام واحد : زلال زیار مازندران سهامی خاص

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 3015498
 • شماره مجوز : 5625
 • تاریخ مجوز : 17/03/1384
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 622,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%