نام واحد : بازرگانی صنایع غذایی نصر پیام

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 3015580
 • شماره مجوز : 7223
 • تاریخ مجوز : 31/03/1384
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%