نام واحد : فروشگاههای زنجیره ایی رفاه

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1753424
 • شماره مجوز : 22204
 • تاریخ مجوز : 21/02/1376
 • کد محصول : 15421110
 • شرح محصول : تولید قند وشکر
 • ظرفیت : 3,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%