نام واحد : زیتون کار- شرکت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کرج -جاده مرد...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : کرج -جاده مرد آباد -نرسیده به مردآباد-جنب بیمارستان شریعتی -خ اقاقیا-شرکت زیتون کار
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : محمد جواد هوشیاری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه صنعتی مرغ

 • سریال مجوز : 1753645
 • شماره مجوز : 64367
 • تاریخ مجوز : 22/04/1387
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 3,400,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%