نام واحد : بیسکوت لارج

نام محصول : بسته بندی پودر دسر

 • سریال مجوز : 1753649
 • شماره مجوز : 22883
 • تاریخ مجوز : 31/02/1376
 • کد محصول : 15492240
 • شرح محصول : انواع دسر
 • ظرفیت : 42 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%