نام واحد : امیرحسین کامیاب

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 3015963
 • شماره مجوز : 14451
 • تاریخ مجوز : 09/06/1384
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%