نام واحد : علیرضاموثقی

نام محصول : قوطی فلزی جهت بسته بندی

 • سریال مجوز : 1753878
 • شماره مجوز : 61338
 • تاریخ مجوز : 11/02/1379
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%