نام واحد : فراورده های لبنی کیماک شمال-س خ

نام محصول : شیرطعم دار

 • سریال مجوز : 3016144
 • شماره مجوز : 17433
 • تاریخ مجوز : 12/07/1384
 • کد محصول : 15201220
 • شرح محصول : شیرطعم دار
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%