نام واحد : نان معطرتهران

نام محصول : نان مخصوص پیتزا

 • سریال مجوز : 1754061
 • شماره مجوز : 23557
 • تاریخ مجوز : 12/03/1378
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 224 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%