نام واحد : محمدعلی وجلیل یوسف پوردهخوارقانی اشرف کتانچیانجندابه

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی انو

 • سریال مجوز : 1754095
 • شماره مجوز : 25595
 • تاریخ مجوز : 03/04/1376
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%