نام واحد : شمیم کوثر رضوان س خ

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 3016477
 • شماره مجوز : 22931
 • تاریخ مجوز : 17/09/1384
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 63,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%