نام واحد : صنایع غذائی شهدشاهنگ

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ پاسداران خ...
 • تلفن شرکت : *****225
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد بلوارابن سینا کوچه حاتم راد (14) پلاک 1887 قطعات 13 و 14
 • تلفن واحد : ********029
 • مدیر : سید مصطفی حسینی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1754205
 • شماره مجوز : 73039
 • تاریخ مجوز : 03/06/1389
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 114 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%