نام واحد : آب معدنی سما گستران

نام محصول : نوشابه های غیرالکلی واب معدنی

 • سریال مجوز : 3016510
 • شماره مجوز : 23275
 • تاریخ مجوز : 21/09/1384
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 7,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%