نام واحد : گلچین غنچه ها

نام محصول : سرکه ازالکل

 • سریال مجوز : 1754289
 • شماره مجوز : 70076
 • تاریخ مجوز : 23/12/1377
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%