نام واحد : علی آشوری

نام محصول : پاستیل

 • سریال مجوز : 1754388
 • شماره مجوز : 30436
 • تاریخ مجوز : 30/06/1378
 • کد محصول : 15431331
 • شرح محصول : پاستیل
 • ظرفیت : 296 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%