نام واحد : ساران افزا

نام محصول : پودرمایه پنیردرحدطرح پایلوت

 • سریال مجوز : 1754467
 • شماره مجوز : 69535
 • تاریخ مجوز : 17/12/1377
 • کد محصول : 15492462
 • شرح محصول : مایه پنیر
 • ظرفیت : 9 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%