نام واحد : مجتبی آقائی اول محمدعلی رسولی بنیسی - مه کیک

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1754493
 • شماره مجوز : 28339
 • تاریخ مجوز : 06/05/1376
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%