نام واحد : یاس هراز پی آمل

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات

 • سریال مجوز : 3016718
 • شماره مجوز : 26020
 • تاریخ مجوز : 24/10/1384
 • کد محصول : 15132111
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی مرکبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%