نام واحد : فرآورده های نسوز کیانوش اسپانه

نام محصول : منیزیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350179000000
 • شماره مجوز : 114/33296
 • تاریخ مجوز : 07/12/1391
 • کد محصول : 1429412336
 • شرح محصول : منیزیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%