نام واحد : شرکت تولیدی مواد غذایی فرد بهرنگ

نام محصول : آبلیمو

 • سریال مجوز : 1754520
 • شماره مجوز : 28159
 • تاریخ مجوز : 04/05/1376
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 170 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%