نام واحد : فراورده های غذایی نارنجستان کاسپین - س خ

نام محصول : سوسیس

 • سریال مجوز : 3016756
 • شماره مجوز : 21484
 • تاریخ مجوز : 30/08/1384
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%