نام واحد : محمدصدریا

نام محصول : دی کلسیم فسفات

 • سریال مجوز : 1754694
 • شماره مجوز : 30265
 • تاریخ مجوز : 28/06/1378
 • کد محصول : 24111915
 • شرح محصول : دی کلسیم فسفات
 • ظرفیت : 28,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%